De vraag naar kinderopvang is de afgelopen jaren steeds groter geweest dan het aanbod. Op steeds meer plekken in Nederland is er inmiddels sprake van een balans tussen vraag en aanbod en nemen de wachtlijsten en wachttijden af.

Een overzicht van landelijke ontwikkelingen en prognoses treft u aan in het rapport Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht (juli 2011) dat in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang is opgesteld.

Landelijke ontwikkelingen en cijfers schetsen wel een trend, maar bieden voor ondernemers in de kinderopvang, beleidsmakers en ouders onvoldoende informatie op lokaal niveau. De lokale ontwikkelingen kunnen aanzienlijk afwijken van het landelijke beeld. De meest recente gegevens en prognoses over het kinderopvanggebruik in uw gemeente treft u via deze link op www.prognosekinderopvang.nl