Welk deel van het totaal aantal kinderen maakt gebruik van kinderopvang in uw gemeente?
Voer de naam van een gemeente in en klik op ‘Bereik’. Het scherm toont per opvangsoort het % van de 0-4 jarigen (voor dagopvang in kindcentrum en bij gastouder) en van 4-12 jarigen (voor BSO en BSO bij gastouder) dat gebruik maakt van opvang in 2007 tot en met 2011.

Wilt u vergelijken met de landelijke cijfers voer dan 'Nederland' in en klik op ‘Bereik’. Als u wilt vergelijken met een andere gemeente voer dan de naam van die gemeente in en klik op ‘Bereik’. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 toont het scherm de schattingen voor de prognoses van het bereik bij een gemiddeld effect van de bezuinigingen op de kinderopvang. Denkt u dat de effecten van de kostenstijgingen voor ouders in uw gemeente hoger liggen dan gemiddeld klik dan op ‘Prijsgevoeligheid kinderopvang hoog’ voor aangepaste prognoses voor 2012 tot en met 2014. Klik op ‘Prijsgevoeligheid kinderopvang laag’ als u denkt dat de effecten van bezuinigingen op de vraag lager zijn.

Als u klikt op ‘Gebruik Weergeven (in Uren)’ ziet u het gemiddeld aantal opvanguren per kind (totaal aantal uren opvang gedeeld door totaal aantal kinderen met opvang) over de afgelopen jaren.

Let op u kunt maximaal 3 gemeenten vergelijken. Wilt u een gemeente verwijderen klik dan op het rode kruisje achter de naam van de gemeente hieronder.KDV 0-4: Dagopvang in kindcentrum
GOO 0-4: Dagopvang bij gastouder
BSO 4-12: Buitenschoolse opvang in kindcentrum
GOO 4-12: Buitenschoolse opvang bij gastouder

Kinderen die gebruik maken van meerdere opvangsoorten zijn bij beide opvangsoorten opgenomen (dubbeltelling).
Het optellen van de bereikpercentages dagopvang en gastouderopvang levert daardoor een overschatting op van het totale bereik van ca. 10%